Abdülbaki Gölpınarlı

Abdülbaki Gölpınarlı (* 12. Januar 1900 in Istanbul; † 25. August 1982 ebenda) war ein türkischer Hochschullehrer und Islamwissenschaftler. Sein bürgerlicher Name lautete Mustafa İzzet Baki.

Er gilt als Historiker, Iranologe und Kenner der Sufi-Mystik. Seine Übersetzung des Koran in das moderne Türkisch ist hochangesehen.

Werke

 • Yunus Emre Divanı (1943-1948)
 • Fuzuli Divanı (1950)
 • Nedim Divanı (1951)
 • Mevlâna Celaleddin (1951)
 • Mevlânadan Sonra Mevlevilik (1953)
 • Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli (1963)
 • Alevi Bektaşi Nefesleri (1963)
 • 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar (1969)
 • 100 Soruda Tasavvuf (1969)
 • Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (1966)
 • Hurufilik Metinleri Kataloğu (1973)
 • Hayyam ve Rubaileri (1973)
 • Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik (1979)
 • Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri (1978)
 • Kuran-ı Kerim ve Meali (1955)
 • Caferî Mezhebi Esasları (Grundlagen der dschafaritischen Rechtsschule 1966)

Das könnte Dir auch gefallen